Šuves maksimālais platums parasti ir līdz 30 mm. Šuves dziļums ir atkarīgs no šuves platuma. Šuves platumam līdz 5mm., dziļumam ieteicami jābūt vienādam vai ne mazākam par šuves platumu. Šuvju platumam, kas lielāks par 5 mm, šuves dziļumam jābūt vismaz pusei no platuma (skatīt produktu tehniskās datu lapas)