Hermētiķis jālieto uz labi sagatavotas virsmas. Precīzākas instrukcijas var atrast produktu tehniskajās lapās. Visizplatītākie nosacījumi ir:

  • Virsmai jābūt tīrai, sausai, attaukotai (ja tā ir gluda) un gruntētai (ja tā ir porainai).
  • Vides un pamatnes temperatūrai jābūt virs + 5 ° C. Sasalusi virsma var izraisīt ļoti sliktu saķeri vai pat būt pilnīgi bez saķeres
  • Nekad nelietojiet hermētiķi lietus laikā (izņemot hermētiķus, kuriem šāda iespēja ir paredzēta tehniskajās lapās)